Widgets

Sanskrit - Ach Sandhi సంస్కృత అచ్ సంధులు


ఇందులో విద్యార్థుల కొరకు -
1. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి,
2. గుణ సంధి,
3. వృద్ధి సంధి,
4. యణాదేశ సంధి
         - అనే నాలుగు సంధులనుగురించి వివరించ బడింది.


మీకీ పాఠం నచ్చి ఉంటే మీ సాంఘిక సంపర్కజాలాల్లో మీ బంధుమిత్రులతో పంచుకోండి. కింద ఉన్న వ్యాఖ్యాన ప్రదేశంలో మీ వ్యాఖ్య వ్రాయండి. మేం చేసే ఈ విద్యా సేవలో మీ వంతు తోడ్పాటు అందించండి.


Powepoint Presentation