Widgets

వేమన పద్యాలు


తెలుగువాడిగా పుట్టినందుకు వేమనపద్యం వచ్చి తీరాి. లేకుంటే తెలుగుదనంలో ఏదో కొంత లోపముందన్నట్లే. 

కొన్ని వేమన పద్యాలను
 శ్రీమతి గూడా భారతి, విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలు,ఏలూరు గారు 
వ్యాఖ్యానంతో పాటు విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు.
 వారికి తెలుగుపరిశోధన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటుంది.
0 comments: